De 4 componenten van jouw imago

Het ABCD van jouw imago - Heidi Deblaere Zakelijk Zichtbaar

'Het ABCD van jouw imago'

zakelijkzichtbaar.be

 

Jouw imago is hoe mensen jou zien, je ervaren en beoordelen. Deze initiële beoordelingen noemt men 'eerste indrukken'. Een hoewel eerste indrukken 'mentale snapshots' zijn, hebben ze een serieuze impact: mensen beslissen of ze met je verder gaan in een selectieprocedure, of ze met je willen samenwerken/zaken met je willen doen of niet,... En dit gebeurt allemaal in een fractie van een moment.

Men denkt vaak dat iemands uiterlijk en de manier waarop hij/zij gekleed gaat de belangrijkste component is van een eerste indruk. Hoewel deze zeer belangrijk en heel erg bepalend is,  is het niet de enige. Er zijn namelijk nog 3 anderen elementen die een belangrijke rol spelen m.n. de B, C en D.

Appearance

A staat voor 'Appearance': hoe je eruit ziet: jouw lichaamsbouw, je kleding, persoonlijke hygiene en verzorging. Kortom alles wat mensen zie via jouw fysische verschijning. Of je dit nu leuk vind of niet: je word hier op beoordeeld en wel zeer snel. Het is immers de eerste info die men beschikbaar heeft en op basis waarvan men zich al meteen een oordeel over je vormt. Een eerste barrière die je dient te overwinnen én eveneens een barrière die je kan opwerpen als je het hier niet te nauw mee neemt. Het is de eerste filter maar niet de enige want met enkel een goede 'verpakking' red je het niet.

@@It’s never just about the clothes. It’s what the clothes say about you’@@

Behavior

B = 'Behavior': jouw lichaamstaal, hoe je je gedraagt, je attitude,... Hoe kom je een ruimte binnen wandelen? Wat is je fysieke houding maar ook je mentale attitude? bijv. Ben je positief ingesteld of niet? Ben je zelfverzekerd? Hoe begroet je iemand? Maak je oogcontact? Maar het gaat ook om elementaire beleefdheid en zakelijke etiquette wanneer je iemand voor het eerst ontmoet.

@@Make sure your words, your tonality and your gestures are all saying the same thing@@

Communication

C = 'Communication': het moment waarop je begint te spreken. Niet enkel wàt je zegt maar ook hoé je het zegt. Welke woorden gebruik je? Hoe formuleer je deze? Hoe start  en eindig je een conversatie? Maar ook je stem, toon, volume,... zijn bepalend voor hoe een boodschap bij je gesprekspartner binnen komt.

 

Digital Footprint

D= 'Digital Footprint': dit is de digitale indruk die je nalaat m.aw. alles wat digitaal over jou terug te vinden is o.a. emailverkeer (aanspreking, structuur, tikfouten,...) maar uiteraard ook je social media profielen en eventueel je (persoonlijke) website. Recruiters en klanten kijken heus niet enkel naar je Linkedin profiel: ook je andere sociale mediakanalen worden aan een onderzoek onderworpen. Wat zeggen deze over jou? 

@@Everything you post on social media impacts your image@@

Jouw imago bestaat dus uit alle vier deze componenten. Niet enkel uit  je uiterlijke presentatie. 

Ik werk met mijn klanten steeds volgens deze techniek - de enige techniek waarmee je écht resultaat kan boeken. Mocht je ooit al eerder beroep gedaan hebben op een imagoconsultant dan kan ik alleen maar hopen dat zij ook op basis deze 4 componenten met jou gewerkt heeft.

 

Kleine woorden, een wereld van verschil...

Kleine woorden, een wereld van verschil - Heidi Deblaere Zakelijk Zichtbaar

'Kleine woorden, een wereld van verschil...'

zakelijkzichtbaar.be

@@It is not what you say but how you say it@@

De manier waarop we communiceren bepaalt hoe anderen zich een indruk van ons vormen. Dit is ook zo voor de 'taal' die we hanteren.

Ga van 'Ja, MAAR...'

Hoe vaak zeggen we niet snel: 'Ja, maar...'. Héél vaak. Ik hoor het dagelijks in mijn sessies en in conversaties onderling.

Stel, je hebt net een idee geopperd aan een collega en de eerste reactie die je krijgt is: 'Ja, maar...'. Welke gevoel krijg je hierbij? Voelt het alsof je idee meteen afgewezen werd? Mocht jouw collega meteen aangevuld hebben met: 'Ja, EN...'. Hoe zou dit bij jou binnen komen?

Naar 'Ja, EN...'

'Ja, maar...' geeft mensen het gevoel dat er niet echt naar ze geluisterd werd en dat het idee, voorstel,... wat er ook aan voorafging afgeketst werd. Wat je ook voor het woord 'maar'  zegt, mensen krijgen meteen het gevoel dat je het niet eens bent met hen. Gebruik je daarentegen 'en' dan geef je blijk van betrokkenheid en krijg je sneller medewerking van de andere partij.

Tracht dus het woord 'maar' te vervangen door 'en'. Het maakt je gesprekspartner duidelijk dat je niet enkel hoort wat ze zeggen maar dat je ook écht luistert en begrijpt wat ze zeggen. Een absolute voorwaarde om de interactie te verbeteren en harmonieus te kunnen communiceren.

Give it a try!

 

Intentioneel Imago Management

intentioneel Imago Management - Heidi Deblaere Zakelijk Zichtbaar

'@@Standing out is all about thought, strategy and intentional choices@@'

zakelijkzichtbaar.be

Jìj hebt de boodschap die je de wereld instuurt volledig zelf onder controle.  Het is de combinatie van jòuw uiterlijke presentatie, je attitude, lichaamstaal, je communicatie en jouw digitale voetafdruk die bepaalt of men de deur voor je opent of niet.  Jìj kan dit alles in jouw voordeel en dat van jezelf en je bedrijf, (om)vormen en sturen zodat je het niveau van leiderschap bereikt dat je voor jezelf voor ogen hebt. 

De manier waarop je gezien wordt door anderen wordt de gepercipieerde waarde van jouw product/dienst.

Ik laat mensen zien welke impact dit heeft op je carrière, het beslissingsproces van een klant, de uitkomst in een verkoopproces of de reputatie van een bedrijf.

Ik help mensen begrijpen hoe men zich zeer snel een beeld vormt van hen, hun diensten, hun competenties, hun leiderschapspotentieel, hun producten en hun organisatie en hoe dit deuren kan openen of net niet...

@@Everyone has the chance to present a package that represents their ‘product’ in the best possible way@@

Eerste indrukken zijn alles....

Wanneer mensen ons voor het eerst ontmoeten vormen zich zeer snel een beeld van ons.  Vinden ze ons betrouwbaar, competent, toegankelijk of niet ? Willen ze zaken met ons doen of niet?

Wij mensen zijn immers geconditioneerd om mensen te beoordelen binnen de eerste seconden van een ontmoeting. We nemen een mentale 'snapshot' van iemand en leiden daarvan hun competenties, betrouwbaarheid, professionaliteit, leiderschapspotentieel,..  af. Een professionele indruk - wat een cruciaal onderdeel is van je Personal Brand - bestaat uit vier factoren. De factoren op basis waarvan men tot een eerste impressie komt nl. hoe je eruit ziet (A), hoe je je gedraagt (B), hoe je communiceert (C) en je digitale voetafdruk (D) nl. hoe jij je presenteert op het internet. Wij noemen dit de ABCD's van Imago Management. 

In elke interactie zijn eerste indrukken cruciaal. Je kan er niets aan doen dat mensen 'snap decisions' maken omdat onze hersenen nu eenmaal zo werken. Maar je kan wel leren hoe je deze beslissingen in jouw voordeel kan doen werken. 

Als je je impact in een professionele context wil verhogen, dien je ervoor te zorgen dat je een goede eerste en uiteraard blijvende indruk maakt. En ik help je daar graag bij.

Ik doe niets liever dan je te helpen positief én relevant op te vallen in een overvolle markt waar er al zoveel anderen doen wat jij ook doet.

Interesse? Contacteer me en we bekijken samen òf en hoe ik voor jou een meerwaarde kan zijn.

De kracht van een eerste indruk online

De kracht van een eerste indruk online - Heidi Deblaere Zakelijk Zichtbaar

'The power of first impressions online'

zakelijkzichtbaar.be

We leven in een wereld waar we onze eerste indruk niet altijd meer ‘face-to-face' maken maar waar mensen heel vaak online al een eerste indruk krijgen van ons.

Internet en sociale media  bieden hier nieuwe mogelijkheden. De eerste indruk die u online maakt definieert mede hoe mensen jou ervaren zonder ooit een gesprek met je te hebben gehad. 

Hoe komt men tot die eerste 'online' indruk, of eerste indruk 'tout court'?

Bekijk onderstaande korte video die ons inzicht geeft in hoe we (ja, eenieder van ons) tot een oordeel over mensen komen wanneer we hen voor het eerst zien. Verschillende deskundigen praten hierover vanuit neurologisch, psychologisch en leidinggevend perspectief en delen volgende inzichten:

- Hoe komen we tot eerste indrukken?

- De psychologie achter onze eerste perceptie.

- Wat gebeurt er in onze hersenen wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten?   – het neurologisch aspect.

- Hoe bouw je aan vertrouwen en ontwikkel je goede relaties online?

- Hoe kunnen we een betere eerste indruk neerzetten?

 

Bron: Signature Profiles - 2013

Contributors:
Nathalie Nahai - The Web Psychologist
Malcolm Levene - Personal Branding Coach
Robin Block - Digital Producer
Dr Emma Bond - Sociologist

'Percieved Value' is something that happens in the mind'

'Percieved Value' happens in the mind - Heidi Deblaere Zakelijk Zichtbaar

'Percieved value is something that happens in the mind'

zakelijkzichtbaar.be

Mensen reageren op ons op basis van onze 'gepercipieerde waarde'. M.a.w. op datgene wat zij menen te winnen met de aankoop ervan. En op deze manier kopen we allemaal.

Wat wij bereid zijn te betalen voor een product of dienst hangt af van hoe hoog wij de waarde van dat product of die specifieke dienst inschatten en met welke waarden wij dit associëren. Denken we even aan Starbucks koffie of Nespresso versus andere goedkopere maar kwalitatief ook goede koffie: een Starbucks maakt ons 'hipper' in de ogen van onze omgeving terwijl Nespresso bij anderen hoger aangeschreven staat dan een ander merk koffie.

De inschatting die wij maken met betrekking tot de waarde van een specifiek product en/of dienst gebeurt grotendeels onbewust. Onze hersenen maken een hele reeks rationele associaties en overwegingen (prijs-kwaliteit) maar meer nog emotionele.  We kopen eigenlijk geen koffie maar het idee, gevoel, de ervaring van status, zelfvertrouwen, zekerheid enz...

Wij kopen als het ware de 'perceptie'. Het geheim van elk groot merk, elke grote leider. Door het verschil in perceptie is er een verschil in marktwaarde. En het is hier waar jouw imago een 'asset' of een 'liability' voor je kan zijn.

Hoe staat het met jouw gepercipieerde waarde en dat van jouw bedrijf? 

Hoe zou jou carrière en/of business eruit zien mocht je gepercipieerd worden als een echte expert, leider in je vakgebied? 

Zou je meer verdienen? Meer klanten hebben? Een mooiere functie misschien? Zouden mensen graag meer van je willen weten en zaken met je willen doen?

Gepercipieerde waarde creëren verhoogt je marktwaarde en als je gepercipieerde marktwaarde kan creëren voor jezelf zullen de deuren naar nieuwe opportuniteiten sneller voor je open gaan.

7 redenen waarom je dient te investeren in jouw imago

Bedrijven en HR afdelingen kiezen vaak voor 'technische'  trainingen wanneer ze voor hun mensen opleidingen organiseren. Ook ondernemers hebben de  neiging om, wanneer ze voor zichzelf een training kiezen te opteren voor een training die hun 'harde' vaardigheden en kennis versterkt, eerder dan voor interpersoonlijke.   

Heel vaak worden sociale vaardigheden over het hoofd gezien in een professionele context. Het is niet iets wat je op school of op de unief leert en men gaat er van uit dat men deze vaardigheden 'gaandeweg' wel leert.

Technische vaardigheden zijn uiteraard zeer belangrijk maar deze maken je niet noodzakelijk succesvol in een business situatie of professionele context. Iemand die écht vooruit wil geraken zal altijd een goede combi nodig hebben van de beide omdat ze weten dat door hun interactie met anderen te verbeteren, ze sneller tot concrete resultaten kunnen komen.

Goed sociaal vaardig zijn betekent voor een werknemer een hogere toegevoegde waarde voor het bedrijf waar hij of zij voor werkt en voor een ondernemer, meer en betere klanten.

Als brandimage consultant werk ik vaak met mensen die krachtiger willen overkomen en willen leren hoe ze hun competenties en toegevoegde waarde zichtbaar kunnen maken. Deze vaardigheden onder de knie hebben maakt immers het verschil tussen 'goed' en 'excellent'.

Het helpt je immers om:

- een goede eerste indruk te maken omdat je weet hoe je jezelf op een positieve manier kan presenteren en een connectie kunt maken.

- instant te 'connecteren' met klanten en sales binnen te halen

- het versterkt je zelfvertrouwen omdat je weet dat over de juiste 'communicatie skills' beschikt (oa lichaamstaal)

- het maakt je productiever en bijgevolg ook winstgevender

- het geeft je een veilig gevoel (omdat je weet waar je mee bezig bent en wat je doet) en bijgevolg een groter zelfvertrouwen

- het draagt bij aan een sterke professionele 'brand' omdat je weet hoe je een consistent niveau van presenteren en interactie kan hebben met anderen

- het helpt je te bouwen aan je leiderschapsperceptie omdat je je zelfzekerder voelt en dat bijgevolg ook communiceert in professionele interacties.